Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-270/1-20/21

A-270/1-20/21 Ontwerp van verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2021.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 18/12/2020 Datum van bekrachtiging: 18/12/2020 Datum publicatie: 26/01/2021
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
30/10/2020 Indiening Regering A-270/1-20/21 
16/11/2020 Aanwijzing van de rapporteur Alexia Bertrand  
16/11/2020 Algemene bespreking in commissie  
16/11/2020 Verzoek om advies aan de vaste commissies  
23/11/2020 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
30/11/2020 Algemene bespreking in commissie  
07/12/2020 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
07/12/2020 Stemmingen in commissie  
07/12/2020 Aangenomen in commissie  
07/12/2020 Schriftelijk verslag A-270/2-20/21 
17/12/2020 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 15 (20/21)  1
18/12/2020 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 16 (20/21)  1
18/12/2020 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 16 (20/21)  23
18/12/2020 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 17 (20/21)  26
18/12/2020 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 17 (20/21)  26
26/01/2021 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur