Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-552/1-21/22

A-552/1-21/22 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekcommissie betreffende de uitbetaling van de huurtoelagen en de werking van de administratie Brussel Huisvesting.
 
Indiener: Vanden Borre Mathias
Van Achter Cieltje
Verstraeten Gilles
Debaets Bianca
De Wolf Vincent
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22
Datum stemming: 15/07/2022 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
16/05/2022 Indiening Mathias Vanden Borre, Cieltje Van Achter, Gilles Verstraeten, Bianca Debaets, Vincent De Wolf A-552/1-21/22 
03/06/2022 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 33 (21/22)  3
03/06/2022 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 33 (21/22)  3
27/06/2022 Aanwijzing van de rapporteur Emmanuel De Bock, Nadia El Yousfi  
27/06/2022 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
27/06/2022 Stemmingen in commissie  
27/06/2022 Verworpen in Commissie  
27/06/2022 Schriftelijk verslag Emmanuel De Bock, Nadia El Yousfi A-552/2-21/22 
15/07/2022 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 39 (21/22)  21
15/07/2022 Tussenkomst Mathias Vanden Borre V.V. 39 (21/22)  22
15/07/2022 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 39 (21/22)  25
15/07/2022 Tussenkomst Françoise De Smedt V.V. 39 (21/22)  26
15/07/2022 Tussenkomst Bianca Debaets V.V. 39 (21/22)  27
15/07/2022 Tussenkomst Bertin Mampaka Mankamba V.V. 39 (21/22)  28
15/07/2022 Tussenkomst Fouad Ahidar V.V. 39 (21/22)  30
15/07/2022 Tussenkomst Nadia El Yousfi V.V. 39 (21/22)  31
15/07/2022 Tussenkomst Arnaud Verstraete V.V. 39 (21/22)  35
15/07/2022 Tussenkomst Joëlle Maison V.V. 39 (21/22)  36
15/07/2022 Tussenkomst John Pitseys V.V. 39 (21/22)  38
15/07/2022 Tussenkomst Carla Dejonghe V.V. 39 (21/22)  39
15/07/2022 Tussenkomst Christophe De Beukelaer V.V. 39 (21/22)  40
15/07/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 40 (21/22)  21
15/07/2022 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 40 (21/22)  21