Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-543/1-21/22

A-543/1-21/22 Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van 8 mei als wettelijke feestdag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter herdenking van de overwinning van de democratie op het fascisme.
 
Indiener: Vanhengel Guy
Chahid Ridouane
Benjumea Moreno Juan
Pitseys John
Ahidar Fouad
De Bock Emmanuel
Rochette Els
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22
Datum stemming: 01/07/2022 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
03/05/2022 Indiening Guy Vanhengel, Ridouane Chahid, Juan Benjumea Moreno, John Pitseys, Fouad Ahidar, Emmanuel De Bock, Els Rochette A-543/1-21/22 
03/06/2022 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 33 (21/22)  2
03/06/2022 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 33 (21/22)  2
20/06/2022 Aanwijzing van de rapporteur Nadia El Yousfi  
20/06/2022 Algemene bespreking in commissie  
20/06/2022 Stemmingen in commissie  
20/06/2022 Aangenomen in commissie  
20/06/2022 Schriftelijk verslag Nadia El Yousfi A-543/2-21/22 
01/07/2022 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 38 (21/22)  56
01/07/2022 Tussenkomst Khadija Zamouri V.V. 38 (21/22)  56
01/07/2022 Tussenkomst Ridouane Chahid V.V. 38 (21/22)  58
01/07/2022 Tussenkomst Els Rochette V.V. 38 (21/22)  58
01/07/2022 Tussenkomst John Pitseys V.V. 38 (21/22)  58
01/07/2022 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 38 (21/22)  58
01/07/2022 Tussenkomst Vincent De Wolf V.V. 38 (21/22)  58
01/07/2022 Tussenkomst Petya Obolensky V.V. 38 (21/22)  59
01/07/2022 Tussenkomst Guy Vanhengel V.V. 38 (21/22)  61
01/07/2022 Tussenkomst Dominiek Lootens-Stael V.V. 38 (21/22)  61
01/07/2022 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 38 (21/22)  63
01/07/2022 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 38 (21/22)  63
01/07/2022 Tussenkomst Christophe De Beukelaer V.V. 38 (21/22)  63
01/07/2022 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden V.V. 38 (21/22)  64
01/07/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 38 (21/22)  74
01/07/2022 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 38 (21/22)  75
01/07/2022 Resolutie aangenomen door het Parlement Het Parlement A-543/3-21/22