Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-553/1-21/22

A-553/1-21/22 Voorstel van resolutie betreffende een adequate spreiding van de geldautomaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
Indiener: d'Ursel Anne-Charlotte
Laanan Fadila
Lefrancq Véronique
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22
Datum stemming: 03/06/2022 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
17/05/2022 Schriftelijk verslag Anne-Charlotte d'Ursel, Fadila Laanan, Véronique Lefrancq A-553/1-21/22 
18/05/2022 Aanwijzing van de rapporteur Fadila Laanan, Véronique Lefrancq, Anne-Charlotte d'Ursel  
18/05/2022 Algemene bespreking in commissie  
18/05/2022 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
18/05/2022 Stemmingen in commissie  
18/05/2022 Aangenomen in commissie  
03/06/2022 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 34 (21/22)  14
03/06/2022 Tussenkomst Anne-Charlotte d'Ursel V.V. 34 (21/22)  14
03/06/2022 Tussenkomst Mathias Vanden Borre V.V. 34 (21/22)  18
03/06/2022 Tussenkomst Fadila Laanan V.V. 34 (21/22)  19
03/06/2022 Tussenkomst Youssef Handichi V.V. 34 (21/22)  20
03/06/2022 Tussenkomst Thomas Naessens V.V. 34 (21/22)  21
03/06/2022 Tussenkomst Michaël Vossaert V.V. 34 (21/22)  22
03/06/2022 Tussenkomst Véronique Lefrancq V.V. 34 (21/22)  23
03/06/2022 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 34 (21/22)  24
03/06/2022 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden V.V. 34 (21/22)  24
03/06/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 34 (21/22)  54
03/06/2022 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 34 (21/22)  54
03/06/2022 Resolutie aangenomen door het Parlement Het Parlement A-553/2-21/22