Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-107/1-02/03

Kruispuntbank van de wetgeving
B-107/1-02/03 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst van de Verenigde Naties ter bestrijding van de transnationale georganiseerde misdaad met het oog op het voorkomen, onderdrukken en bestraffen van de mensenhandel en in het bijzonder de handel in vrouwen en kinderen, gedaan te New York, op 15 november 2000.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en): Kinderbeleid
Externe Betrekkingen
 
Zittingsperiode: 99/04 Zitting: 02/03
Datum stemming: 14/11/2003 Datum van bekrachtiging: 27/11/2003 Datum publicatie: 11/12/2003
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
16/06/2003 Indiening Verenigd College B-107/1-02/03 
20/06/2003 Verwijzing naar commissie 3 (Verenigde commissies) V.V. 15 (02/03)  227
24/10/2003 Aanwijzing van de rapporteur Dominique Dufourny, Jacques De Grave  
24/10/2003 Stemmingen in commissie  
24/10/2003 Aangenomen in commissie  
24/10/2003 Schriftelijk verslag Dominique Dufourny, Jacques De Grave B-107/2-03/04 
14/11/2003 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 3 (03/04)  19
14/11/2003 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 3 (03/04)  20
14/11/2003 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 3 (03/04)  34
14/11/2003 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 3 (03/04)  35
11/12/2003 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur