Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-85/1-16/17

Kruispuntbank van de wetgeving
B-85/1-16/17 Ontwerp van gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de regels voor de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten en de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf het jaar 2017.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en): Bijstand aan personen
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17
Datum stemming: 20/07/2017 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
23/06/2017 Indiening Verenigd College B-85/1-16/17 
30/06/2017 verwijzing naar interparlementaire commissie V.V. 24 (16/17)  8
30/06/2017 Tussenkomst Charles Picqué V.V. 24 (16/17)  36
04/07/2017 Aanwijzing van de rapporteur René Coppens, Jamal Ikazban, Viviane Teitelbaum  
04/07/2017 Algemene bespreking in commissie  
13/07/2017 Algemene bespreking in commissie  
13/07/2017 Bespreking van de artikelen in commissie  
13/07/2017 Stemmingen in commissie  
13/07/2017 Aangenomen in commissie  
17/07/2017 Goedkeuring van het verslag  
17/07/2017 Schriftelijk verslag Jamal Ikazban, Viviane Teitelbaum, René Coppens B-85/2-16/17 
20/07/2017 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 27 (16/17)  6
20/07/2017 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 27 (16/17)  7
24/07/2017 Amendement(en) na verslag Marc-Jean Ghyssels, Emmanuel De Bock B-85/3-16/17