Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-70/1-20/21

Kruispuntbank van de wetgeving
B-70/1-20/21 Ontwerp van ordonnantie tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/958 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 12/05/2021 Datum van bekrachtiging: 20/05/2021 Datum publicatie: 27/05/2021
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
30/04/2021 Indiening Regering B-70/1-20/21 
06/05/2021 Aanwijzing van de rapporteur Viviane Teitelbaum  
06/05/2021 Algemene bespreking in commissie  
06/05/2021 Bespreking van de artikelen in commissie  
06/05/2021 Stemmingen in commissie  
06/05/2021 Aangenomen in commissie  
06/05/2021 Schriftelijk verslag Viviane Teitelbaum B-70/2-20/21 
12/05/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 21 (20/21)  1
12/05/2021 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 21 (20/21)  1
12/05/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 22 (20/21)  16
12/05/2021 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 22 (20/21)  16
27/05/2021 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur