Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-85/1-20/21

Kruispuntbank van de wetgeving
B-85/1-20/21 Voorstel van ordonnantie betreffende de erkenning en subsidiëring van de diensten die actief zijn op het vlak van de beperking van de aan druggebruik verbonden risico's.
 
Indiener: Genot Zoé
Uyttendaele Julien
Benjumea Moreno Juan
Rochette Els
Zamouri Khadija
Bomele Nicole Nketo
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 19/07/2021 Datum van bekrachtiging: 22/07/2021 Datum publicatie: 10/08/2021
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
25/06/2021 Indiening Zoé Genot, Julien Uyttendaele, Juan Benjumea Moreno, Els Rochette, Khadija Zamouri, Nicole Nketo Bomele B-85/1-20/21 
09/07/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 28 (20/21)  2
09/07/2021 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen V.V. 28 (20/21)  2
15/07/2021 Aanwijzing van de rapporteur Delphine Chabbert  
15/07/2021 Algemene bespreking in commissie  
15/07/2021 Bespreking van de artikelen in commissie  
15/07/2021 Stemmingen in commissie  
15/07/2021 Aangenomen in commissie  
15/07/2021 Schriftelijk verslag Delphine Chabbert B-85/2-20/21 
19/07/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 29 (20/21)  6
19/07/2021 Tussenkomst Delphine Chabbert V.V. 29 (20/21)  6
19/07/2021 Tussenkomst Julien Uyttendaele V.V. 29 (20/21)  6
19/07/2021 Tussenkomst Khadija Zamouri V.V. 29 (20/21)  9
19/07/2021 Tussenkomst Nicole Nketo Bomele V.V. 29 (20/21)  10
19/07/2021 Tussenkomst Els Rochette V.V. 29 (20/21)  10
19/07/2021 Tussenkomst Céline Fremault V.V. 29 (20/21)  12
19/07/2021 Tussenkomst Mathias Vanden Borre V.V. 29 (20/21)  13
19/07/2021 Tussenkomst Bianca Debaets V.V. 29 (20/21)  15
19/07/2021 Tussenkomst Zoé Genot V.V. 29 (20/21)  17
19/07/2021 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 29 (20/21)  19
19/07/2021 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 29 (20/21)  21
19/07/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 30 (20/21)  5
19/07/2021 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 30 (20/21)  5
10/08/2021 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur