Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-83/1-20/21

Kruispuntbank van de wetgeving
B-83/1-20/21 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-Covid-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België.
 
Indiener: De Verenigde vergadering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 19/07/2021 Datum van bekrachtiging: 22/07/2021 Datum publicatie: 26/08/2021
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
25/06/2021 Indiening De Verenigde vergadering B-83/1-20/21 
15/07/2021 Aanwijzing van de rapporteur Magali Plovie  
15/07/2021 Algemene bespreking in commissie  
15/07/2021 Bespreking van de artikelen in commissie  
15/07/2021 Stemmingen in commissie  
15/07/2021 Aangenomen in commissie  
15/07/2021 Schriftelijk verslag Magali Plovie B-83/2-20/21 
19/07/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 29 (20/21)  24
19/07/2021 Tussenkomst Magali Plovie V.V. 29 (20/21)  24
19/07/2021 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 29 (20/21)  28
19/07/2021 Tussenkomst Delphine Chabbert V.V. 29 (20/21)  28
19/07/2021 Tussenkomst Jan Busselen V.V. 29 (20/21)  28
19/07/2021 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 29 (20/21)  31
19/07/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 30 (20/21)  10
19/07/2021 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 30 (20/21)  11
26/08/2021 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur