Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-28/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
B-28/1-19/20 Voorstel van ordonnantie om bijzondere machten toe te kennen aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19.
 
Indiener: Madrane Rachid
Vanhengel Guy
Chahid Ridouane
Pitseys John
De Bock Emmanuel
Verstraete Arnaud
Dejonghe Carla
Ahidar Fouad
Bertrand Alexia
Fremault Céline
Debaets Bianca
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 19/03/2020 Datum van bekrachtiging: 19/03/2020 Datum publicatie: 20/03/2020
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
17/03/2020 Indiening Rachid Madrane, Guy Vanhengel, Ridouane Chahid, John Pitseys, Emmanuel De Bock, Arnaud Verstraete, Carla Dejonghe, Fouad Ahidar, Alexia Bertrand, Céline Fremault, Bianca Debaets B-28/1-19/20 
19/03/2020 Inoverwegingneming zonder verzending naar een commissie V.V. 10 (19/20)  4
19/03/2020 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 10 (19/20)  5
19/03/2020 Tussenkomst Rachid Madrane V.V. 10 (19/20)  5
19/03/2020 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 10 (19/20)  6
19/03/2020 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 10 (19/20)  6
19/03/2020 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 10 (19/20)  7
20/03/2020 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur