Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-32/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
B-32/1-19/20 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen om een pandemieplan voor « bejaarde personen in voorzieningen voor opvang of huisvesting » in te voeren.
 
Indiener: Fremault Céline
Kompany Pierre
Lefrancq Véronique
De Beukelaer Christophe
Kazadi Gladys
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 28/05/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
25/05/2020 Indiening Céline Fremault, Pierre Kompany, Véronique Lefrancq, Christophe De Beukelaer, Gladys Kazadi B-32/1-19/20 
29/01/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 13 (20/21)  1
29/01/2021 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen V.V. 13 (20/21)  1
06/05/2021 Aanwijzing van de rapporteur Juan Benjumea Moreno  
06/05/2021 Algemene bespreking in commissie  
06/05/2021 Bespreking van de artikelen in commissie  
06/05/2021 Stemmingen in commissie  
06/05/2021 Verworpen in Commissie  
06/05/2021 Schriftelijk verslag Juan Benjumea Moreno B-32/2-20/21 
28/05/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 23 (20/21)  14
28/05/2021 Tussenkomst Juan Benjumea Moreno V.V. 23 (20/21)  14
28/05/2021 Tussenkomst Céline Fremault V.V. 23 (20/21)  14
28/05/2021 Tussenkomst Magali Plovie V.V. 23 (20/21)  16
28/05/2021 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 23 (20/21)  17
28/05/2021 Tussenkomst Gilles Verstraeten V.V. 23 (20/21)  19
28/05/2021 Tussenkomst Françoise De Smedt V.V. 23 (20/21)  19
28/05/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 24 (20/21)  5
28/05/2021 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 24 (20/21)  5