Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-63/1-20/21

B-63/1-20/21 Voorstel van resolutie ertoe strekkende dringend een strategisch plan « geestelijke gezondheid » in te voeren.
 
Indiener: Weytsman David
Bertrand Alexia
Leisterh David
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 10/11/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
18/02/2021 Indiening David Weytsman, Alexia Bertrand, David Leisterh B-63/1-20/21 
19/03/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 16 (20/21)  2
19/03/2021 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen V.V. 16 (20/21)  2
20/05/2021 Aanwijzing van de rapporteur Farida Tahar  
20/05/2021 Algemene bespreking in commissie  
21/10/2021 Algemene bespreking in commissie  
21/10/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
21/10/2021 Stemmingen in commissie  
21/10/2021 Verworpen in Commissie  
21/10/2021 Schriftelijk verslag Farida Tahar B-63/2-21/22 
10/11/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 7 (21/22)  1
10/11/2021 Tussenkomst Farida Tahar V.V. 7 (21/22)  1
10/11/2021 Tussenkomst David Weytsman V.V. 7 (21/22)  1
10/11/2021 Tussenkomst Magali Plovie V.V. 7 (21/22)  2
10/11/2021 Tussenkomst Delphine Chabbert V.V. 7 (21/22)  2
10/11/2021 Tussenkomst Gilles Verstraeten V.V. 7 (21/22)  4
10/11/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 8 (21/22)  8
10/11/2021 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 8 (21/22)  9