Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-78/1-20/21

B-78/1-20/21 Voorstel van resolutie ertoe strekkende het verlof bij een overlijden te verlengen voor de ambtenaren van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad die rouwen om het verlies van een kind
 
Indiener: Fremault Céline
Debaets Bianca
Jamoulle Véronique
Benjumea Moreno Juan
Mouhssin Ahmed
Aït Baala Latifa
Loewenstein Marc
Verstraeten Gilles
Ahidar Fouad
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 25/06/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
07/06/2021 Indiening Céline Fremault, Bianca Debaets, Véronique Jamoulle, Juan Benjumea Moreno, Ahmed Mouhssin, Latifa Aït Baala, Marc Loewenstein, Gilles Verstraeten, Fouad Ahidar B-78/1-20/21 
11/06/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 25 (20/21)  9
11/06/2021 Verwijzing commissie Algemene Bicommunautaire Zaken V.V. 25 (20/21)  9
14/06/2021 Aanwijzing van de rapporteur Fadila Laanan  
14/06/2021 Algemene bespreking in commissie  
14/06/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
14/06/2021 Stemmingen in commissie  
14/06/2021 Aangenomen in commissie  
14/06/2021 Schriftelijk verslag Fadila Laanan B-78/2-20/21 
25/06/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 26 (20/21)  5
25/06/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 26 (20/21)  6
25/06/2021 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 26 (20/21)  6
25/06/2021 Resolutie aangenomen door het Parlement De Verenigde vergadering B-78/3-20/21