Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-140/1-18/19

B-140/1-18/19 Voorstel van gezamenlijk decreet en ordonnanties met betrekking tot de Brusselse ombudsman - Verslag uitgebracht namens de verenigde commissies voor de Gezondheid en de Sociale Zaken.
 
Indiener: Teitelbaum Viviane
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 30/04/2019 Datum van bekrachtiging: 16/05/2019 Datum publicatie: 21/06/2019
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
21/11/2018 Schriftelijk verslag Viviane Teitelbaum B-140/1-18/19 
21/11/2018 Aanwijzing van de rapporteur Viviane Teitelbaum  
21/11/2018 Algemene bespreking in commissie  
21/11/2018 Bespreking van de artikelen in commissie  
21/11/2018 Stemmingen in commissie  
21/11/2018 Aangenomen in commissie  
12/03/2019 Aanwijzing van de rapporteur Emmanuel De Bock  
12/03/2019 Algemene bespreking in commissie  
12/03/2019 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
12/03/2019 Stemmingen in commissie  
03/04/2019 Stemmingen in commissie  
03/04/2019 Aangenomen in commissie  
03/04/2019 Schriftelijk verslag Emmanuel De Bock B-140/2-18/19 
30/04/2019 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 21 (18/19)  30
30/04/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 22 (18/19)  8
30/04/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 22 (18/19)  8
21/06/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur