Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-120/1-21/22

Kruispuntbank van de wetgeving
B-120/1-21/22 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 mei 2022 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 20 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22
Datum stemming: 15/07/2022 Datum van bekrachtiging: 20/07/2022 Datum publicatie: 28/07/2022
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
24/06/2022 Indiening Verenigd College B-120/1-21/22 
01/07/2022 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen V.V. 27 (21/22)  3
07/07/2022 Aanwijzing van de rapporteur Khadija Zamouri  
07/07/2022 Algemene bespreking in commissie  
07/07/2022 Bespreking van de artikelen in commissie  
07/07/2022 Stemmingen in commissie  
07/07/2022 Aangenomen in commissie  
07/07/2022 Schriftelijk verslag Khadija Zamouri B-120/2-21/22 
15/07/2022 Algemene bespreking in plenaire vergadering  
15/07/2022 Tussenkomst Khadija Zamouri  
15/07/2022 Tussenkomst Viviane Teitelbaum  
15/07/2022 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering  
15/07/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering  
15/07/2022 Aangenomen in plenaire vergadering  
28/07/2022 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur