Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-114/1-21/22

Kruispuntbank van de wetgeving
B-114/1-21/22 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het aanvullend protocol bij het Europees handvest inzake lokale autonomie betreffende het recht op participatie in de aangelegenheden van lokale autoriteiten, opgemaakt in Utrecht op 16 november 2009.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22
Datum stemming: 15/07/2022 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
24/05/2022 Indiening Verenigd College B-114/1-21/22 
05/07/2022 Aanwijzing van de rapporteur Christophe Magdalijns  
05/07/2022 Algemene bespreking in commissie  
05/07/2022 Bespreking van de artikelen in commissie  
05/07/2022 Stemmingen in commissie  
05/07/2022 Aangenomen in commissie  
05/07/2022 Schriftelijk verslag Christophe Magdalijns B-114/2-21/22 
15/07/2022 Algemene bespreking in plenaire vergadering  
15/07/2022 Tussenkomst Christophe Magdalijns  
15/07/2022 Tussenkomst Pepijn Kennis  
15/07/2022 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering  
15/07/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering  
15/07/2022 Aangenomen in plenaire vergadering