Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-101/1-21/22

B-101/1-21/22 Voorstel van resolutie tot uitbreiding van de contactopvolging door middel van de aanwerving van Covid-19-contactonderzoekers onder leiding van de diensten voor gezondheidsbevordering op school.
 
Indiener: Groppi Elisa
Busselen Jan
De Smedt Françoise
Handichi Youssef
Vancauwenberge Luc
Obolensky Petya
Dagrin Francis
Lahssaini Leila
Kerckhofs Jean-Pierre
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22
Datum stemming: 11/03/2022 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
02/12/2021 Indiening Elisa Groppi, Jan Busselen, Françoise De Smedt, Youssef Handichi, Luc Vancauwenberge, Petya Obolensky, Francis Dagrin, Leila Lahssaini, Jean-Pierre Kerckhofs B-101/1-21/22 
23/12/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 11 (21/22)  2
23/12/2021 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen V.V. 11 (21/22)  2
10/02/2022 Aanwijzing van de rapporteur Delphine Chabbert  
10/02/2022 Algemene bespreking in commissie  
10/02/2022 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
10/02/2022 Stemmingen in commissie  
10/02/2022 Verworpen in Commissie  
10/02/2022 Schriftelijk verslag Delphine Chabbert B-101/2-21/22 
11/03/2022 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 18 (21/22)  25
11/03/2022 Tussenkomst Jan Busselen V.V. 18 (21/22)  26
11/03/2022 Tussenkomst Magali Plovie V.V. 18 (21/22)  27
11/03/2022 Tussenkomst Gilles Verstraeten V.V. 18 (21/22)  27
11/03/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 18 (21/22)  30
11/03/2022 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 18 (21/22)  30