Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-405/1-02/03

A-405/1-02/03 Voorstel van resolutie betreffende de inzameling van textiel met het oog op hergebruik of recyclage.
 
Indiener: Adriaens Alain
Azzouzi Mohamed
Byttebier Adelheid
Fraiteur Béatrice
Gatz Sven
Geuten Marie-Rose
de Jonghe d'Ardoye d'Erp Yves
Riquet Marie-Jeanne
Rubriek(en): Gewestelijk Agentschap voor de Netheid
Leefmilieu
Afvalstoffen
Huisvuilophaling en-verwerking
 
Zittingsperiode: 99/04 Zitting: 02/03
Datum stemming: 06/02/2004 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
14/02/2003 Indiening Alain Adriaens, Mohamed Azzouzi, Adelheid Byttebier, Béatrice Fraiteur, Sven Gatz, Marie-Rose Geuten, Yves de Jonghe d'Ardoye d'Erp, Marie-Jeanne Riquet A-405/1-02/03 
12/06/2003 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 35 (02/03)  1178
12/06/2003 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 35 (02/03)  1178
13/01/2004 Bespreking verdaagd  
20/01/2004 Aanwijzing van de rapporteur Dominique Dufourny  
20/01/2004 Algemene bespreking in commissie  
20/01/2004 Stemmingen in commissie  
20/01/2004 Aangenomen in commissie  
20/01/2004 Schriftelijk verslag Dominique Dufourny A-405/2-03/04 
06/02/2004 Resolutie aangenomen door het Parlement De Raad A-405/3-03/04 
06/02/2004 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 17 (03/04)  582
06/02/2004 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden V.V. 17 (03/04)  587
06/02/2004 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 18 (03/04)  702
06/02/2004 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 18 (03/04)  703