Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-92/1-21/22

B-92/1-21/22 Ontwerp van ordonnantie houdende aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2021.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22
Datum stemming: 10/12/2021 Datum van bekrachtiging: 13/12/2021 Datum publicatie: 24/01/2022
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
29/10/2021 Indiening Verenigd College B-92/1-21/22 
29/10/2021 Verantwoording Verenigd College B-92/2-21/22 
18/11/2021 Aanwijzing van de rapporteur Delphine Chabbert  
18/11/2021 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
18/11/2021 Bespreking van de artikelen in commissie  
18/11/2021 Stemmingen in commissie  
18/11/2021 Aangenomen in commissie  
18/11/2021 Schriftelijk verslag Delphine Chabbert B-92/3-21/22 
10/12/2021 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 10 (21/22)  2
10/12/2021 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 14 (21/22)  39
10/12/2021 Aangehouden stemmingen in plenaire vergadering V.V. 10 (21/22)  3
10/12/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 10 (21/22)  4
10/12/2021 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 10 (21/22)  4
10/12/2021 Amendement(en) na verslag Verenigd College B-92/4-21/22 
24/01/2022 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur