Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-124/1-10/11

Kruispuntbank van de wetgeving
A-124/1-10/11 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen.
 
Indiener: De Wolf Vincent
De Bock Emmanuel
Teitelbaum Viviane
Rubriek(en): Gewestelijke belastingen
 
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 10/11
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
26/10/2010 Indiening Vincent De Wolf, Emmanuel De Bock, Viviane Teitelbaum A-124/1-10/11 
04/02/2011 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 15 (10/11)  8
04/02/2011 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 15 (10/11)  8