Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-198/1-14/15

Kruispuntbank van de wetgeving
A-198/1-14/15 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun Lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2014.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Verdragen en samenwerkingsakkoorden
Internationale partners
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15
Datum stemming: 20/11/2015 Datum van bekrachtiging: 03/12/2015 Datum publicatie: 11/12/2015
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
15/07/2015 Indiening Regering A-198/1-14/15 
17/07/2015 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 35 (14/15)  7
26/10/2015 Aanwijzing van de rapporteur Emmanuel De Bock  
26/10/2015 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
26/10/2015 Bespreking van de artikelen in commissie  
26/10/2015 Stemmingen in commissie  
26/10/2015 Aangenomen in commissie  
26/10/2015 Schriftelijk verslag Emmanuel De Bock A-198/2-15/16 
20/11/2015 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 14 (15/16)  25
20/11/2015 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 14 (15/16)  26
20/11/2015 Tussenkomst Bruno De Lille V.V. 14 (15/16)  26
20/11/2015 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 14 (15/16)  27
20/11/2015 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 14 (15/16)  34
20/11/2015 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 14 (15/16)  35
11/12/2015 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur