Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-231/1-15/16

Kruispuntbank van de wetgeving
A-231/1-15/16 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, ondertekend in Brussel op 26 juni 2012.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Externe betrekkingen
Europese Unie
Internationale organisaties
Luchthaven en luchtvaart
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16
Datum stemming: 10/06/2016 Datum van bekrachtiging: 23/06/2016 Datum publicatie: 15/09/2016
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
01/10/2015 Indiening Regering A-231/1-15/16 
02/10/2015 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 4 (15/16)  9
11/01/2016 Aanwijzing van de rapporteur Marc Loewenstein  
11/01/2016 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
11/01/2016 Bespreking van de artikelen in commissie  
11/01/2016 Stemmingen in commissie  
11/01/2016 Aangenomen in commissie  
23/05/2016 Schriftelijk verslag Emmanuel De Bock, Marc Loewenstein A-231/2-15/16 
10/06/2016 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 36 (15/16)  15
10/06/2016 Tussenkomst Marc Loewenstein V.V. 36 (15/16)  16
10/06/2016 Tussenkomst Zoé Genot V.V. 36 (15/16)  18
10/06/2016 Tussenkomst Bruno De Lille V.V. 36 (15/16)  20
10/06/2016 Tussenkomst Youssef Handichi V.V. 36 (15/16)  21
10/06/2016 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 36 (15/16)  25
10/06/2016 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 37 (15/16)  43
10/06/2016 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 37 (15/16)  44
15/09/2016 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur