Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-28/1-G.Z. 2014

Kruispuntbank van de wetgeving
A-28/1-G.Z. 2014 Voorstel van bijzondere ordonnantie tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en tot afschaffing van de plaatsvervangende kandidaten.
 
Indiener: De Bock Emmanuel
de Patoul Serge
Rubriek(en): Gewestelijke verkiezing
Staatshervorming, overdracht van bevoegdheden en constitutieve autonomie
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: SO14
Datum stemming: 16/03/2018 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
06/10/2014 Indiening Emmanuel De Bock, Serge de Patoul A-28/1-G.Z. 2014 
26/02/2018 Aanwijzing van de rapporteur Nadia El Yousfi  
26/02/2018 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
05/03/2018 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
05/03/2018 Zonder doel geworden in commissie  
05/03/2018 Schriftelijk verslag Nadia El Yousfi A-28/2-17/18 
16/03/2018 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 26 (17/18)  53
16/03/2018 Tussenkomst Nadia El Yousfi V.V. 26 (17/18)  54
16/03/2018 Tussenkomst Ridouane Chahid V.V. 26 (17/18)  56
16/03/2018 Tussenkomst Zoé Genot V.V. 26 (17/18)  57
16/03/2018 Tussenkomst Bruno De Lille V.V. 26 (17/18)  58
16/03/2018 Tussenkomst Els Ampe V.V. 26 (17/18)  59
16/03/2018 Tussenkomst Paul Delva V.V. 26 (17/18)  59
16/03/2018 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 26 (17/18)  60
16/03/2018 Tussenkomst Hamza Fassi-Fihri V.V. 26 (17/18)  62
16/03/2018 Tussenkomst Johan Van den Driessche V.V. 26 (17/18)  65
16/03/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 26 (17/18)  93
16/03/2018 Zonder doel geworden in plenaire vergadering V.V. 26 (17/18)  95