Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-480/1-16/17

Kruispuntbank van de wetgeving
A-480/1-16/17 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde het ritueel slachten van dieren zonder voorafgaande verdoving te verbieden.
 
Indiener: Destexhe Alain
Dufourny Dominique
Lemesre Marion
Rubriek(en): Erediensten
Dierenwelzijn
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
03/02/2017 Indiening Alain Destexhe, Dominique Dufourny, Marion Lemesre A-480/1-16/17 
05/05/2017 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 27 (16/17)  21
05/05/2017 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 27 (16/17)  21
25/05/2019 Nietig