Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-330/1-12/13

A-330/1-12/13 Ontwerp van verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2013.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Begroting 2013
 
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 12/13
Datum stemming: 21/12/2012 Datum van bekrachtiging: 21/12/2012 Datum publicatie: 08/02/2013
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
31/10/2012 Indiening Regering A-330/1-12/13 
09/11/2012 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 5 (12/13)  14
19/11/2012 Aanwijzing van de rapporteur Emmanuel De Bock, Olivia P'tito  
19/11/2012 Algemene bespreking in commissie  
19/11/2012 Verzoek om advies aan de vaste commissies  
20/11/2012 Algemene bespreking in commissie  
03/12/2012 Algemene bespreking in commissie  
06/12/2012 Algemene bespreking in commissie  
06/12/2012 Bespreking van de artikelen in commissie  
06/12/2012 Stemmingen in commissie  
06/12/2012 Aangenomen in commissie  
13/12/2012 Goedkeuring van het verslag  
13/12/2012 Schriftelijk verslag Olivia P'tito, Emmanuel De Bock A-330/2-12/13 
20/12/2012 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 9 (12/13)  10
21/12/2012 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 11 (12/13)  25
21/12/2012 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 11 (12/13)  45
21/12/2012 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 11 (12/13)  50
21/12/2012 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 11 (12/13)  51
08/02/2013 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur