Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-270/1-15/16

A-270/1-15/16 Ontwerp van verordening tot wijziging van de agglomeratieopcentiemen op de onroerende voorheffing en van de aanvullende agglomeratiebelasting op de personenbelasting.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Gewestelijke belastingen en heffingen (algemeen)
Onroerende voorheffing
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16
Datum stemming: 18/12/2015 Datum van bekrachtiging: 18/12/2015 Datum publicatie: 30/12/2015
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
27/11/2015 Indiening Regering A-270/1-15/16 
04/12/2015 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 15 (15/16)  16
07/12/2015 Aanwijzing van de rapporteur Emmanuel De Bock, Julien Uyttendaele  
07/12/2015 Algemene bespreking in commissie  
07/12/2015 Bespreking van de artikelen in commissie  
07/12/2015 Stemmingen in commissie  
07/12/2015 Aangenomen in commissie  
07/12/2015 Schriftelijk verslag Julien Uyttendaele, Emmanuel De Bock A-270/2-15/16 
18/12/2015 Amendement(en) na verslag Zoé Genot A-270/3-15/16 
18/12/2015 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 18 (15/16)  8
18/12/2015 Tussenkomst Julien Uyttendaele V.V. 18 (15/16)  9
18/12/2015 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 18 (15/16)  12
18/12/2015 Tussenkomst Olivier de Clippele V.V. 18 (15/16)  15
18/12/2015 Tussenkomst Bruno De Lille V.V. 18 (15/16)  21
18/12/2015 Tussenkomst Stefan Cornelis V.V. 18 (15/16)  30
18/12/2015 Tussenkomst Johan Van den Driessche V.V. 18 (15/16)  32
18/12/2015 Tussenkomst Zoé Genot V.V. 18 (15/16)  36
18/12/2015 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 18 (15/16)  44
18/12/2015 Tussenkomst Jef Van Damme V.V. 18 (15/16)  52
18/12/2015 Tussenkomst Benoît Cerexhe V.V. 18 (15/16)  55
18/12/2015 Tussenkomst Paul Delva V.V. 18 (15/16)  60
18/12/2015 Tussenkomst Michaël Verbauwhede V.V. 18 (15/16)  62
18/12/2015 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 19 (15/16)  45
18/12/2015 Aangehouden stemmingen in plenaire vergadering V.V. 19 (15/16)  59
18/12/2015 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 19 (15/16)  60
18/12/2015 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 19 (15/16)  60
30/12/2015 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur