Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-73/1-14/15

A-73/1-14/15 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de campagne « Not Found » via de websites van de Brusselse gewestelijke overheidsinstellingen.
 
Indiener: Teitelbaum Viviane
Van Goidsenhoven Gaëtan
Rubriek(en): Informatie- en communicatietechnologieën (ICT)
Andere bevoegdheden
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15
Datum stemming: 19/07/2016 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
17/12/2014 Indiening Viviane Teitelbaum, Gaëtan Van Goidsenhoven A-73/1-14/15 
27/02/2015 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 20 (14/15)  11
27/02/2015 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 20 (14/15)  11
04/07/2016 Aanwijzing van de rapporteur Olivier de Clippele  
04/07/2016 Algemene bespreking in commissie  
04/07/2016 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
04/07/2016 Stemmingen in commissie  
04/07/2016 Aangenomen in commissie  
04/07/2016 Schriftelijk verslag Olivier de Clippele A-73/2-15/16 
18/07/2016 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 42 (15/16)  35
18/07/2016 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 42 (15/16)  36
18/07/2016 Tussenkomst Fouad Ahidar V.V. 42 (15/16)  37
18/07/2016 Tussenkomst Nadia El Yousfi V.V. 42 (15/16)  38
18/07/2016 Tussenkomst Bruno De Lille V.V. 42 (15/16)  39
18/07/2016 Tussenkomst Julie de Groote V.V. 42 (15/16)  40
18/07/2016 Tussenkomst Brigitte Grouwels V.V. 42 (15/16)  40
18/07/2016 Tussenkomst Stefan Cornelis V.V. 42 (15/16)  41
18/07/2016 Tussenkomst Zoé Genot V.V. 42 (15/16)  41
18/07/2016 Tussenkomst V.V. 42 (15/16)  42
18/07/2016 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden V.V. 42 (15/16)  42
19/07/2016 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 44 (15/16)  59
19/07/2016 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 44 (15/16)  59
19/07/2016 Resolutie aangenomen door het Parlement Het Parlement A-73/3-15/16