Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-550/1-16/17

Kruispuntbank van de wetgeving
A-550/1-16/17 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet met het oog op de invoering van onverenigbaarheid tussen de functie van burgemeester of schepen en het mandaat van lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en van het Europees Parlement.
 
Indiener: Genot Zoé
De Lille Bruno
Maingain Fabian
Désir Caroline
Van Damme Jef
Rubriek(en): Parlement
Belangenconflict
Goed bestuur en transparantie
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17
Datum stemming: 08/06/2018 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
07/07/2017 Indiening Zoé Genot, Bruno De Lille, Fabian Maingain, Caroline Désir, Jef Van Damme A-550/1-16/17 
13/10/2017 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 6 (17/18)  11
13/10/2017 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken V.V. 6 (17/18)  11
25/10/2017 Advies van de Raad van State Raad van State A-550/2-17/18 
09/02/2018 Verwijzing naar VC Financiën en Binnenlandse Zaken V.V. 22 (17/18)  16
27/02/2018 Aanwijzing van de rapporteur René Coppens, Julien Uyttendaele  
27/02/2018 Algemene bespreking in commissie  
13/03/2018 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
13/03/2018 Bespreking van de artikelen in commissie  
13/03/2018 Stemmingen in commissie  
13/03/2018 Aangenomen in commissie  
26/03/2018 Schriftelijk verslag Julien Uyttendaele, René Coppens A-550/3-17/18 
17/05/2018 Amendement(en) na verslag Els Ampe, Paul Delva, Johan Van den Driessche, Carla Dejonghe, Brigitte Grouwels, Liesbet Dhaene, René Coppens, Stefan Cornelis, Raad van State A-550/4-17/18 
08/06/2018 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 33 (17/18)  27
08/06/2018 Tussenkomst René Coppens V.V. 33 (17/18)  27
08/06/2018 Tussenkomst Julien Uyttendaele V.V. 33 (17/18)  30
08/06/2018 Tussenkomst Bruno De Lille V.V. 33 (17/18)  34
08/06/2018 Tussenkomst Zoé Genot V.V. 33 (17/18)  40
08/06/2018 Tussenkomst Caroline Désir V.V. 33 (17/18)  42
08/06/2018 Tussenkomst Jef Van Damme V.V. 33 (17/18)  45
08/06/2018 Tussenkomst Fabian Maingain V.V. 33 (17/18)  47
08/06/2018 Tussenkomst Vincent De Wolf V.V. 33 (17/18)  53
08/06/2018 Tussenkomst Paul Delva V.V. 33 (17/18)  56
08/06/2018 Tussenkomst Benoît Cerexhe V.V. 33 (17/18)  60
08/06/2018 Tussenkomst Els Ampe V.V. 33 (17/18)  67
08/06/2018 Tussenkomst Stefan Cornelis V.V. 33 (17/18)  86
08/06/2018 Tussenkomst Johan Van den Driessche V.V. 33 (17/18)  74
08/06/2018 Tussenkomst Annemie Maes V.V. 33 (17/18)  76
08/06/2018 Tussenkomst Bernard Clerfayt V.V. 33 (17/18)  80
08/06/2018 Tussenkomst Dominiek Lootens-Stael V.V. 33 (17/18)  88
08/06/2018 Tussenkomst Michaël Verbauwhede V.V. 33 (17/18)  89
08/06/2018 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 33 (17/18)  92
08/06/2018 Aangehouden stemmingen in plenaire vergadering V.V. 34 (17/18)  39
08/06/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 34 (17/18)  45
08/06/2018 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 34 (17/18)  45
08/06/2018 Amendement(en) na verslag Hamza Fassi-Fihri, Benoît Cerexhe, Vincent De Wolf, Gaëtan Van Goidsenhoven A-550/5-17/18 
15/02/2019 Motie nr. 1 V.V. 18 (18/19)  6