Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-687/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
A-687/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Regeling tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de rechtspositie van sommige personeelscategorieën van de Agentschappen van de NAVO die op het grondgebied van het Koninkrijk België gevestigd zijn, gedaan te Brussel op 20 mei 2016.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Externe betrekkingen
Internationale organisaties
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 19/10/2018 Datum van bekrachtiging: 15/11/2018 Datum publicatie: 28/11/2018
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
28/05/2018 Indiening Regering A-687/1-17/18 
08/06/2018 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 33 (17/18)  13
01/10/2018 Aanwijzing van de rapporteur Emmanuel De Bock  
01/10/2018 Algemene bespreking in commissie  
01/10/2018 Bespreking van de artikelen in commissie  
01/10/2018 Stemmingen in commissie  
01/10/2018 Aangenomen in commissie  
01/10/2018 Schriftelijk verslag Emmanuel De Bock A-687/2-18/19 
18/10/2018 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 3 (18/19)  19
18/10/2018 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 3 (18/19)  19
19/10/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 5 (18/19)  50
19/10/2018 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 5 (18/19)  50
28/11/2018 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur