Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-92/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
A-92/1-19/20 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Brede en Versterkte Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, gedaan te Brussel op 24 november 2017.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 13/12/2019 Datum van bekrachtiging: 17/12/2019 Datum publicatie: 24/12/2019
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
07/11/2019 Indiening Regering A-92/1-19/20 
29/11/2019 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 8 (19/20)  8
02/12/2019 Aanwijzing van de rapporteur Emmanuel De Bock  
02/12/2019 Algemene bespreking in commissie  
02/12/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
02/12/2019 Stemmingen in commissie  
02/12/2019 Aangenomen in commissie  
02/12/2019 Schriftelijk verslag Emmanuel De Bock A-92/2-19/20 
13/12/2019 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 13 (19/20)  44
13/12/2019 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 13 (19/20)  44
13/12/2019 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 13 (19/20)  45
13/12/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 13 (19/20)  62
13/12/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 13 (19/20)  63
24/12/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur