Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-93/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
A-93/1-19/20 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Strategische Partnerschaps-overeenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds, gedaan te Tokio op 17 juli 2018.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 13/12/2019 Datum van bekrachtiging: 17/12/2019 Datum publicatie: 24/12/2019
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
07/11/2019 Indiening Regering A-93/1-19/20 
29/11/2019 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 8 (19/20) 
02/12/2019 Aanwijzing van de rapporteur Marie Lecocq  
02/12/2019 Algemene bespreking in commissie  
02/12/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
02/12/2019 Stemmingen in commissie  
02/12/2019 Aangenomen in commissie  
05/12/2019 Schriftelijk verslag Marie Lecocq A-93/2-19/20 
13/12/2019 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 13 (19/20)  46
13/12/2019 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 13 (19/20)  46
13/12/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 13 (19/20)  63
13/12/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 13 (19/20)  63
24/12/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur