Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-117/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
A-117/1-19/20 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing met het oog op de omzetting van de richtlijn (EU) 2018/410.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 13/03/2020 Datum van bekrachtiging: 19/03/2020 Datum publicatie: 26/03/2020
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
03/12/2019 Indiening Regering A-117/1-19/20 
12/12/2019 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 10 (19/20)  10
05/02/2020 Aanwijzing van de rapporteur Martin Casier  
05/02/2020 Algemene bespreking in commissie  
05/02/2020 Bespreking van de artikelen in commissie  
05/02/2020 Stemmingen in commissie  
05/02/2020 Aangenomen in commissie  
05/02/2020 Schriftelijk verslag Martin Casier A-117/2-19/20 
21/02/2020 Bespreking uitgesteld V.V. 16 (19/20)  13
13/03/2020 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 17 (19/20)  10
13/03/2020 Tussenkomst Martin Casier V.V. 17 (19/20)  10
13/03/2020 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 17 (19/20)  11
13/03/2020 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 17 (19/20)  72
13/03/2020 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 17 (19/20)  72
26/03/2020 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur