Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-134/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
A-134/1-19/20 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 december 2019 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de aanstelling van een gemeenschappelijke dienstenintegrator voor de elektronische uitwisseling van gegevens.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 20/05/2020 Datum van bekrachtiging: 11/06/2020 Datum publicatie: 22/06/2020
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
17/01/2020 Indiening Regering A-134/1-19/20 
07/02/2020 Verwijzing commissie Economische Zaken en Tewerkstelling V.V. 15 (19/20)  12
06/05/2020 Aanwijzing van de rapporteur Hasan Koyuncu  
06/05/2020 Algemene bespreking in commissie  
06/05/2020 Bespreking van de artikelen in commissie  
06/05/2020 Stemmingen in commissie  
06/05/2020 Aangenomen in commissie  
06/05/2020 Schriftelijk verslag Hasan Koyuncu A-134/2-19/20  des affaires
20/05/2020 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 22 (19/20)  44
20/05/2020 Tussenkomst Hasan Koyuncu V.V. 22 (19/20)  44
20/05/2020 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 22 (19/20)  46
20/05/2020 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 22 (19/20)  96
20/05/2020 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 22 (19/20)  96
22/06/2020 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur
23/07/2020 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur