Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-194/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
A-194/1-19/20 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG en tot wijziging van de Brusselse Codex Fiscale Procedure.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 16/10/2020 Datum van bekrachtiging: 29/10/2020 Datum publicatie: 06/11/2020
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
08/06/2020 Indiening Regering A-194/1-19/20 
19/06/2020 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 24 (19/20)  13
05/10/2020 Aanwijzing van de rapporteur Emmanuel De Bock  
05/10/2020 Algemene bespreking in commissie  
05/10/2020 Bespreking van de artikelen in commissie  
05/10/2020 Stemmingen in commissie  
05/10/2020 Aangenomen in commissie  
05/10/2020 Schriftelijk verslag Emmanuel De Bock A-194/2-20/21 
16/10/2020 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 4 (20/21)  5
16/10/2020 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 4 (20/21)  5
16/10/2020 Tussenkomst Isabelle Emmery V.V. 4 (20/21)  7
16/10/2020 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 4 (20/21)  7
16/10/2020 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 5 (20/21)  23
16/10/2020 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 5 (20/21)  23
06/11/2020 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur