Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-302/1-20/21

Kruispuntbank van de wetgeving
A-302/1-20/21 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds,gedaan te Brussel op 19 oktober 2018.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 12/05/2021 Datum van bekrachtiging: 20/05/2021 Datum publicatie: 27/05/2021
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
07/01/2021 Indiening Regering A-302/1-20/21 
15/01/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 18 (20/21)  1
03/05/2021 Aanwijzing van de rapporteur Marc-Jean Ghyssels  
03/05/2021 Algemene bespreking in commissie  
03/05/2021 Bespreking van de artikelen in commissie  
03/05/2021 Stemmingen in commissie  
03/05/2021 Aangenomen in commissie  
03/05/2021 Schriftelijk verslag Marc-Jean Ghyssels A-302/2-20/21 
12/05/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 30 (20/21)  18
12/05/2021 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 30 (20/21)  18
12/05/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 31 (20/21)  21
12/05/2021 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 31 (20/21)  21
27/05/2021 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur