Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-339/1-20/21

Kruispuntbank van de wetgeving
A-339/1-20/21 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap inzake het gebruik van SURE.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 02/04/2021 Datum van bekrachtiging: 15/04/2021 Datum publicatie: 22/04/2021
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
08/03/2021 Indiening Regering A-339/1-20/21 
19/03/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 25 (20/21)  2
22/03/2021 Aanwijzing van de rapporteur Marc-Jean Ghyssels  
22/03/2021 Algemene bespreking in commissie  
22/03/2021 Bespreking van de artikelen in commissie  
22/03/2021 Stemmingen in commissie  
22/03/2021 Aangenomen in commissie  
22/03/2021 Schriftelijk verslag Marc-Jean Ghyssels A-339/2-20/21 
02/04/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 27 (20/21)  17
02/04/2021 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 27 (20/21)  18
02/04/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 28 (20/21)  31
02/04/2021 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 28 (20/21)  32
22/04/2021 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur