Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-337/1-20/21

Kruispuntbank van de wetgeving
A-337/1-20/21 Ontwerp van ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen, van het Wetboek van 25 maart 1999 van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid, van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems, van het koninklijk besluit van 8 november 2007 betreffende de preventie en het herstel van milieuschade ten gevolge van het vervoer over de weg, per spoor, over de binnenwateren of in de lucht van?: uitheemse plantensoorten evenals van uitheemse diersoorten en hun krengen, naar aanleiding van de in-, de uit- en de doorvoer ervan?; alsook van afvalstoffen bij hun doorvoer en van de ordonnantie van 22 april 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IA bedoeld in artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 02/04/2021 Datum van bekrachtiging: 06/05/2021 Datum publicatie: 12/05/2021
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
05/03/2021 Indiening Regering A-337/1-20/21  du 14 juin 2
19/03/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 25 (20/21)  2
24/03/2021 Aanwijzing van de rapporteur Aurélie Czekalski, Ingrid Parmentier  
24/03/2021 Algemene bespreking in commissie  
24/03/2021 Bespreking van de artikelen in commissie  
24/03/2021 Stemmingen in commissie  
24/03/2021 Aangenomen in commissie  
24/03/2021 Schriftelijk verslag Aurélie Czekalski, Ingrid Parmentier A-337/2-20/21 
02/04/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 27 (20/21)  18
02/04/2021 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 27 (20/21)  19
02/04/2021 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 27 (20/21)  19
02/04/2021 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 27 (20/21)  24
02/04/2021 Aangehouden stemmingen in plenaire vergadering V.V. 28 (20/21)  32
02/04/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 28 (20/21)  34
02/04/2021 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 28 (20/21)  34
02/04/2021 Amendement(en) na verslag Regering A-337/3-20/21 
12/05/2021 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur