Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-395/1-20/21

Kruispuntbank van de wetgeving
A-395/1-20/21 Ontwerp van ordonnantie houdende bekrachtiging van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 23 november 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 09/07/2021 Datum van bekrachtiging: 15/07/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
21/06/2021 Indiening Regering A-395/1-20/21 
25/06/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 36 (20/21)  1
28/06/2021 Aanwijzing van de rapporteur Nadia El Yousfi  
28/06/2021 Algemene bespreking in commissie  
28/06/2021 Bespreking van de artikelen in commissie  
28/06/2021 Stemmingen in commissie  
28/06/2021 Aangenomen in commissie  
28/06/2021 Schriftelijk verslag Nadia El Yousfi A-395/2-20/21 
09/07/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 38 (20/21)  39
09/07/2021 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 38 (20/21)  40
09/07/2021 Tussenkomst Marc-Jean Ghyssels V.V. 38 (20/21)  40
09/07/2021 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 38 (20/21)  40
09/07/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 39 (20/21)  31
09/07/2021 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 39 (20/21)  32
19/07/2021 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur