Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-396/1-20/21

Kruispuntbank van de wetgeving
A-396/1-20/21 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen in geval van een natuurramp een ernstige verstoring van de economie of een buitengewone gebeurtenis.
 
Indiener: de Radigués Barbara
Hoessen Soetkin
Temiz Sevket
Sabbe Hilde
Vossaert Michaël
Zamouri Khadija
Debaets Bianca
Lefrancq Véronique
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 09/07/2021 Datum van bekrachtiging: 15/07/2021 Datum publicatie: 20/07/2021
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
18/06/2021 Indiening Barbara de Radigués, Soetkin Hoessen, Sevket Temiz, Hilde Sabbe, Michaël Vossaert, Khadija Zamouri, Bianca Debaets, Véronique Lefrancq A-396/1-20/21 
25/06/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 36 (20/21)  5
25/06/2021 Verwijzing commissie Economische Zaken en Tewerkstelling V.V. 36 (20/21)  5
30/06/2021 Aanwijzing van de rapporteur Clémentine Barzin  
30/06/2021 Algemene bespreking in commissie  
30/06/2021 Bespreking van de artikelen in commissie  
30/06/2021 Stemmingen in commissie  
30/06/2021 Aangenomen in commissie  
30/06/2021 Schriftelijk verslag Clémentine Barzin A-396/2-20/21 
09/07/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 38 (20/21)  41
09/07/2021 Tussenkomst Clémentine Barzin V.V. 38 (20/21)  41
09/07/2021 Tussenkomst Barbara de Radigués V.V. 38 (20/21)  41
09/07/2021 Tussenkomst David Weytsman V.V. 38 (20/21)  43
09/07/2021 Tussenkomst Sevket Temiz V.V. 38 (20/21)  44
09/07/2021 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 38 (20/21)  45
09/07/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 39 (20/21)  32
09/07/2021 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 39 (20/21)  32
20/07/2021 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur