Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-456/1-21/22

Kruispuntbank van de wetgeving
A-456/1-21/22 Ontwerp van ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Brussels Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën voor het jaar 2020.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22
Datum stemming: 21/01/2022 Datum van bekrachtiging: 27/01/2022 Datum publicatie: 10/03/2022
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
04/11/2021 Indiening Regering A-456/1-21/22 
10/11/2021 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken V.V. 9 (21/22)  4
14/12/2021 Aanwijzing van de rapporteur Marc-Jean Ghyssels  
14/12/2021 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
14/12/2021 Bespreking van de artikelen in commissie  
14/12/2021 Stemmingen in commissie  
14/12/2021 Aangenomen in commissie  
14/12/2021 Schriftelijk verslag Marc-Jean Ghyssels A-456/2-21/22 
21/01/2022 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 19 (21/22)  35
21/01/2022 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 19 (21/22)  36
21/01/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 20 (21/22)  53
21/01/2022 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 20 (21/22)  53
10/03/2022 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur