Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-474/1-21/22

Kruispuntbank van de wetgeving
A-474/1-21/22 Ontwerp van gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van de gezamenlijke ordonnantie van 27 juli 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de regels voor de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten en de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf het jaar 2017.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22
Datum stemming: 24/12/2021 Datum van bekrachtiging: 24/12/2021 Datum publicatie: 20/01/2022
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
26/11/2021 Indiening Regering A-474/1-21/22 
10/12/2021 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering  
14/12/2021 Aanwijzing van de rapporteur Emmanuel De Bock  
14/12/2021 Algemene bespreking in commissie  
14/12/2021 Bespreking van de artikelen in commissie  
14/12/2021 Stemmingen in commissie  
14/12/2021 Aangenomen in commissie  
14/12/2021 Schriftelijk verslag Emmanuel De Bock A-474/2-21/22 
23/12/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 17 (21/22)  61
23/12/2021 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 17 (21/22)  61
23/12/2021 Tussenkomst Mathias Vanden Borre V.V. 17 (21/22)  62
23/12/2021 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 17 (21/22)  64
24/12/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 18 (21/22)  28
24/12/2021 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 18 (21/22)  28
20/01/2022 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur