Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-464/1-21/22

Kruispuntbank van de wetgeving
A-464/1-21/22 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag van de Raad van Europa inzake cinematografische coproductie (herzien), opgemaakt te Rotterdam op 30 januari 2017.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22
Datum stemming: 22/04/2022 Datum van bekrachtiging: 28/04/2022 Datum publicatie: 09/06/2022
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
26/11/2021 Indiening Regering A-464/1-21/22 
10/12/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 14 (21/22)  11
21/03/2022 Aanwijzing van de rapporteur Marc-Jean Ghyssels  
21/03/2022 Algemene bespreking in commissie  
21/03/2022 Bespreking van de artikelen in commissie  
21/03/2022 Stemmingen in commissie  
21/03/2022 Aangenomen in commissie  
21/03/2022 Schriftelijk verslag Marc-Jean Ghyssels A-464/2-21/22 
22/04/2022 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 29 (21/22)  21
22/04/2022 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 29 (21/22)  21
22/04/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 30 (21/22)  28
22/04/2022 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 30 (21/22)  28
09/06/2022 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur