Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-469/1-21/22

Kruispuntbank van de wetgeving
A-469/1-21/22 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : het Wijzigingsprotocol ter modernisering van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van 28 januari 1981, gedaan te Straatsburg op 29 oktober 2018.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22
Datum stemming: 22/04/2022 Datum van bekrachtiging: 28/04/2022 Datum publicatie: 09/06/2022
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
26/11/2021 Indiening Regering A-469/1-21/22 
10/12/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 14 (21/22)  12
21/03/2022 Aanwijzing van de rapporteur Nadia El Yousfi  
21/03/2022 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
21/03/2022 Bespreking van de artikelen in commissie  
21/03/2022 Stemmingen in commissie  
21/03/2022 Aangenomen in commissie  
21/03/2022 Schriftelijk verslag Nadia El Yousfi A-469/2-21/22 
22/04/2022 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 29 (21/22)  17
22/04/2022 Tussenkomst Nadia El Yousfi V.V. 29 (21/22)  17
22/04/2022 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 29 (21/22)  17
22/04/2022 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 29 (21/22)  20
22/04/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 30 (21/22)  27
22/04/2022 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 30 (21/22)  28
09/06/2022 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur