Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-527/1-21/22

Kruispuntbank van de wetgeving
A-527/1-21/22 Ontwerp van gezamenlijke decreet en ordonnantie van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie tot instelling van een gemeenschappelijke Kinderrechtenverdediger.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
23/02/2022 Indiening Regering A-527/1-21/22 
11/03/2022 Verwijzing naar interparlementaire commissie V.V. 25 (21/22)  2