Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-586/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
A-586/1-17/18 Voorstel van bijzondere ordonnantie tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en ertoe strekkende de directe democratie te versterken door afschaffing van de lijst van de opvolgers voor de gewestverkiezingen.
 
Indiener: De Bock Emmanuel
Chahid Ridouane
Genot Zoé
De Lille Bruno
De Wolf Vincent
Rubriek(en): Brusselse instellingen
Gewestelijke verkiezing
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 16/03/2018 Datum van bekrachtiging: 19/04/2018 Datum publicatie: 27/04/2018
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
24/10/2017 Indiening Emmanuel De Bock, Ridouane Chahid, Zoé Genot, Bruno De Lille, Vincent De Wolf A-586/1-17/18 
09/02/2018 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 22 (17/18)  18
09/02/2018 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 22 (17/18)  18
26/02/2018 Aanwijzing van de rapporteur Nadia El Yousfi  
26/02/2018 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
05/03/2018 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
05/03/2018 Bespreking van de artikelen in commissie  
05/03/2018 Stemmingen in commissie  
05/03/2018 Aangenomen in commissie  
05/03/2018 Schriftelijk verslag Nadia El Yousfi A-586/2-17/18 
16/03/2018 Aangenomen in plenaire vergadering  
16/03/2018 Amendement(en) na verslag Hamza Fassi-Fihri A-586/3-17/18 
16/03/2018 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 26 (17/18)  54
16/03/2018 Tussenkomst Nadia El Yousfi V.V. 26 (17/18)  54
16/03/2018 Tussenkomst Ridouane Chahid V.V. 26 (17/18)  56
16/03/2018 Tussenkomst Zoé Genot V.V. 26 (17/18)  57
16/03/2018 Tussenkomst Bruno De Lille V.V. 26 (17/18)  58
16/03/2018 Tussenkomst Els Ampe V.V. 26 (17/18)  59
16/03/2018 Tussenkomst Paul Delva V.V. 26 (17/18)  59
16/03/2018 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 26 (17/18)  60
16/03/2018 Tussenkomst Hamza Fassi-Fihri V.V. 26 (17/18)  62
16/03/2018 Tussenkomst Johan Van den Driessche V.V. 26 (17/18)  65
16/03/2018 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 26 (17/18)  65
16/03/2018 Aangehouden stemmingen in plenaire vergadering V.V. 26 (17/18)  93
16/03/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 26 (17/18)  94
16/03/2018 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 26 (17/18)  94
27/04/2018 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur