Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-63/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
A-63/1-19/20 Voorstel van ordonnantie tot opmaak van een jaarlijks kadaster van de door de regering aan de verenigingen verleende subsidies.
 
Indiener: Van Goidsenhoven Gaëtan
Teitelbaum Viviane
Aït Baala Latifa
Coomans de Brachène Geoffroy
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
05/11/2019 Indiening Gaëtan Van Goidsenhoven, Viviane Teitelbaum, Latifa Aït Baala, Geoffroy Coomans de Brachène A-63/1-19/20 
29/11/2019 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 8 (19/20)  12
29/11/2019 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 8 (19/20)  12
25/10/2021 Door zijn auteur ingetrokken