Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-133/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
A-133/1-19/20 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening om een Raad voor Stedelijke Inrichting op te richten in het kader van de procedure voor het opstellen van het richtplan van aanleg.
 
Indiener: Van Goidsenhoven Gaëtan
Bertrand Alexia
Coomans de Brachène Geoffroy
Czekalski Aurélie
Leisterh David
Barzin Clémentine
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 20/11/2020 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
16/01/2020 Indiening Gaëtan Van Goidsenhoven, Alexia Bertrand, Geoffroy Coomans de Brachène, Aurélie Czekalski, David Leisterh, Clémentine Barzin A-133/1-19/20 
05/06/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 23 (19/20)  58
05/06/2020 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling V.V. 23 (19/20)  58
26/10/2020 Aanwijzing van de rapporteur Fadila Laanan  
26/10/2020 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
26/10/2020 Bespreking van de artikelen in commissie  
26/10/2020 Stemmingen in commissie  
26/10/2020 Verworpen in Commissie  
26/10/2020 Schriftelijk verslag Fadila Laanan A-133/2-20/21 
20/11/2020 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 11 (20/21)  33
20/11/2020 Tussenkomst Céline Fremault V.V. 11 (20/21)  34
20/11/2020 Tussenkomst Gaëtan Van Goidsenhoven V.V. 11 (20/21)  35
20/11/2020 Tussenkomst Marie Nagy V.V. 11 (20/21)  37
20/11/2020 Tussenkomst Victoria Austraet V.V. 11 (20/21)  39
20/11/2020 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 11 (20/21)  39
20/11/2020 Tussenkomst Françoise De Smedt V.V. 11 (20/21)  40
20/11/2020 Tussenkomst Isabelle Pauthier V.V. 11 (20/21)  41
20/11/2020 Tussenkomst Soetkin Hoessen V.V. 11 (20/21)  43
20/11/2020 Tussenkomst Geoffroy Coomans de Brachène V.V. 11 (20/21)  43
20/11/2020 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 11 (20/21)  68
20/11/2020 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 11 (20/21)  68