Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-115/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
A-115/1-19/20 Voorstel van ordonnantie met het oog op een stedenbouwkundige planning met een intelligent en gedifferentieerd systeem voor afvalophaling.
 
Indiener: d'Ursel Anne-Charlotte
Teitelbaum Viviane
Bertrand Alexia
Czekalski Aurélie
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 20/11/2020 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
02/12/2019 Indiening Anne-Charlotte d'Ursel, Viviane Teitelbaum, Alexia Bertrand, Aurélie Czekalski A-115/1-19/20 
03/07/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 26 (19/20)  19
03/07/2020 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling V.V. 26 (19/20)  19
12/10/2020 Aanwijzing van de rapporteur Geoffroy Coomans de Brachène, Ingrid Parmentier  
12/10/2020 Algemene bespreking in commissie  
12/10/2020 Bespreking van de artikelen in commissie  
12/10/2020 Stemmingen in commissie  
12/10/2020 Verworpen in Commissie  
12/10/2020 Schriftelijk verslag Ingrid Parmentier, Geoffroy Coomans de Brachène A-115/2-20/21 
20/11/2020 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 10 (20/21)  27
20/11/2020 Tussenkomst Geoffroy Coomans de Brachène V.V. 10 (20/21)  27
20/11/2020 Tussenkomst Soetkin Hoessen V.V. 10 (20/21)  29
20/11/2020 Tussenkomst Sadik Köksal V.V. 10 (20/21)  29
20/11/2020 Tussenkomst Anne-Charlotte d'Ursel V.V. 10 (20/21)  30
20/11/2020 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 11 (20/21)  63
20/11/2020 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 11 (20/21)  64