Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-113/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
A-113/1-19/20 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing en tot invoering van regels inzake de voorbeeldfunctie van de overheid inzake beheersing van het energieverbruik van bepaalde IT-praktijken alsook van begeleiding van bedrijven om ze meer verantwoordelijkheidszin bij te brengen op dat gebied.
 
Indiener: d'Ursel Anne-Charlotte
Barzin Clémentine
Bertrand Alexia
Czekalski Aurélie
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 10/11/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
02/12/2019 Indiening Anne-Charlotte d'Ursel, Clémentine Barzin, Alexia Bertrand, Aurélie Czekalski A-113/1-19/20 
03/07/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 26 (19/20)  18
03/07/2020 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 26 (19/20)  18
13/10/2021 Aanwijzing van de rapporteur Véronique Jamoulle  
13/10/2021 Algemene bespreking in commissie  
13/10/2021 Bespreking van de artikelen in commissie  
13/10/2021 Stemmingen in commissie  
13/10/2021 Verworpen in Commissie  
13/10/2021 Schriftelijk verslag Véronique Jamoulle A-113/2-21/22 
10/11/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 9 (21/22)  11
10/11/2021 Tussenkomst Anne-Charlotte d'Ursel V.V. 9 (21/22)  11
10/11/2021 Tussenkomst Mathias Vanden Borre V.V. 9 (21/22)  14
10/11/2021 Tussenkomst Ingrid Parmentier V.V. 9 (21/22)  15
10/11/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 10 (21/22)  26
10/11/2021 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 10 (21/22)  26