Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-97/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
A-97/1-19/20 Voorstel van ordonnantie betreffende de boekhouding van de broeikasgasuitstoot van de gemeenten.
 
Indiener: De Wolf Vincent
Czekalski Aurélie
Barzin Clémentine
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 12/02/2021 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
25/11/2019 Indiening Vincent De Wolf, Aurélie Czekalski, Clémentine Barzin A-97/1-19/20 
21/02/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 16 (19/20)  11
21/02/2020 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken V.V. 16 (19/20)  11
02/02/2021 Aanwijzing van de rapporteur Christophe Magdalijns  
02/02/2021 Algemene bespreking in commissie  
02/02/2021 Bespreking van de artikelen in commissie  
02/02/2021 Stemmingen in commissie  
02/02/2021 Verworpen in Commissie  
02/02/2021 Schriftelijk verslag Christophe Magdalijns A-97/2-20/21 
12/02/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 22 (20/21)  31
12/02/2021 Tussenkomst Christophe Magdalijns V.V. 22 (20/21)  31
12/02/2021 Tussenkomst Vincent De Wolf V.V. 22 (20/21)  33
12/02/2021 Tussenkomst Marc-Jean Ghyssels V.V. 22 (20/21)  34
12/02/2021 Tussenkomst Ahmed Mouhssin V.V. 22 (20/21)  34
12/02/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 22 (20/21)  42
12/02/2021 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 22 (20/21)  42